Chính Sách Chung

Các điều khoản và điều kiện bên dưới thể hiện thông tin chi tiết về các nội dung liên quan đến website SÀN GỖ 69 – CÔNG TY TNHH ĐỒNG NGÔ.

Việc truy cập, sử dụng và đặt hàng trên website SÀN GỖ 69 với tư cách là thành viên hoặc chưa là thành viên đồng nghĩa với việc Quý khách đã đồng ý tuân theo và bị ràng buộc bởi những điều khoản và điều kiện được đặt ra bởi SÀN GỖ 69.

SÀN GỖ 69 có quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện mà không cần báo trúơc. Về cơ bản, việc tiếp tục sử dụng website có nghĩa là Quý khách chấp nhận những điều khoản và điều kiện của SÀN GỖ 69. Các điều khoản và điều kiện sẽ được thay đổi định kỳ nhằm mang lại lợi ích cho SÀN GỖ 69 và người dùng.